➰〰 ﺧﺪﺍﻳﺎ ﺍﻣﺸﺐ ᓄـیـפֿـواᓄ هـᓄـه را ببـפֿـشـᓄ 〰➰
 
 ﺧﺐ ﺑﺎ ﻛﺪﻭﻡ ﺷﺮﻭﻉ ﻛﻨﻢ ؟!؟!
 .
 .
 .
 .
 آهـــا✔✔
 
 ↩ ﻳﺎﺩﺗﻪ ﺍﻭﻧﻜﻪ ﺑﻬﻢ ᓄـیگـᓅـت ﺩﻭﺳﻢ ﺩﺍﺭﻩ ﺑﻌﺪ ﺭﻓﺖ ﺑﺎ ﻳﻜﻲ בیگه و ﺍפـساسـᓄـو ازᓄ گرᓅـت ؟ ↪
 عیب ﻧﺪﺍﺭﻩ ﺑﺒﺨﺸﺶ ...✔
 
 ↙ ﺧﺪﺍ ﺟﻮﻧﻢ ﻳﺎﺩﺗﻪ ﺍﻭﻥ ﺭﻓﻴﻘﻤﻮ ﻛﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻡ ﺑﻮﺩ ؟
 ﻳﺎﺩﺗﻪ ﻣﻨﻮ ﻓﺮﻭﺧﺖ بـפֿـاطر جنس ᓄــפֿـالـᓅ ؟ ↘
 ↙ آره ؟! ↘
 ﺑﺒﺨﺸﺶ ...✔
 
 ✖ ﺧﺪﺍﻳﺎ ﻳﺎﺩﺗﻪ ﻳﻜﻲ בیگه ﺑﻮﺩ ﻭﻗﺘﻲ ﺩﻋﻮﺍﻣﻮﻥ ﻣﻴﺸﺪ בست ﻣﻴﺬﺍﺷﺖ ﺭﻭ ﻧﻘﻄﻪ ﺿﻌﻔﺎﻡ ؟!
 ﺑﻌﺪ ﻣﻨﻢ ﺷﺪﻡ یه آבᓄ ﻛﻴﻨﻪ ﺍﻱ !!! ✖
 ﺍﻭﻧﻢ ﺑﺒﺨﺶ ...✔
 
 ✳ ﺧﺪﺍﻳﺎ ﻳﺎﺩﺗﻪ ﺑﻬﻢ ﺩﺭﻭﻍ گـᓅـتن ؟
 ﻣﻨﻢ ﺑﻪ ﺭﻭﺷﻮﻥ نیاﻭﺭﺩﻡ ﺗﺎ ﺭﻭ ﺑﺸﻪ ؟!؟! ✳
 ﺑﺒﺨﺸﺸﻮﻥ ... ✔
 
 ⤵⏪ פֿــבا جونـᓄ این פֿـاصه ... ؛ ⏩
 یاـבته اون که عاشـᓆـش بوבᓄ פـتے اפـساسـᓄـو یه لـפـظه هـᓄ بروش نیاورב ؟
 طورے نیست ... اونـᓄ ببـפֿـش ...!!!✔
 
 ✴ ﺧﺪﺍﻳﺎ ﻣﻦ ﺑﺨﺸﻴﺪﻡ ... ✴
 ↩ ﺣﺎﻻﺗﻮ ﺑﺒﺨــﺶ ↪
 
 تو ببـפֿـش ﻛﻪ ؛
 ﺍﺯ ﻣﻦ ﻳﻪ آﺩﻡ ﺑﻲ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻭ ﻛﻴﻨﻪ ﺍﻱ ﻭ ﺑﻲ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻭ ﻣﻐﺮﻭﺭ ﻭ ﻣﺰﺧﺮﻑ ﺳﺎﺧﺘﻦ ...!!!
 
 ⏳ﺧﺪﺍﻳﺎ ﻳﺎﺩﺗﻪ ﺍﺯ ﺗﻪ ﺩﻝ ﻣﻴﺨﻨﺪﻳﺪﻡ ؟
 ⏳ﺧﺪﺍﻳﺎ ﻳﺎﺩﺗﻪ ﺑﻠﺪ ﺑﻮﺩﻡ בوست ﺩﺍﺷﺘﻨﻮ ؟
 ⏳ـפֿــבﺍﻳﺎ ﻳﺎﺩﺗﻪ ﻣﻨﻢ ﺧﻮﺏ بوבنو بلـב ﺑﻮﺩᓄ ؟
 
 ♣ بـــــב ﺷﺪﻡ ♣
 
 פֿــבایا به פֿـاطره بعضے ها ᓄـن الان פֿـیلے بـב شـבᓄ ...!!!
 
 ♨ﺗﻮ ﺑﺒﺨـــﺶ ... ؛ ᓄـن این نبوבᓄ !!! ♨
 
 ☆ باפֿـتـᓄ به ᓄـرבᓄـــــت ☆

 

http://s6.picofile.com/file/8175078784/hdkuayor88szvs4i1s67.jpg

 تاريخ : شنبه 14 / 12 ا 17:21 نويسنده : Samira bano ا

 یڪ כᓆـیـᓆــﮧ سڪوت!


 بــפֿــاطر تـᓄـاᓄ آرزوهایے ڪـﮧ


כر פــכ یڪ ᓅــــــــــــــــــڪر ᓄـانـכنـכ!!!


 بــפֿــاطر شبـــــــــ هایے ڪـﮧ با


  انـכوه سپرے ڪرכیـᓄ ⇾


 بـפֿــاطر ᓆـلبــــے ڪـﮧ زیر پاے ڪسانے ⇾


  ڪـﮧ כوستشاלּ כاریـᓄ لـﮧ شـכ! ⇾


  بـפֿـاطر چشـᓄـانے ڪـﮧ هـᓄـیشـﮧ ⇾


  بارانے ᓄـانـכنـכ!!!


  یڪــــــ כᓆـیـᓆــﮧ سڪوت !


  بـפֿـاطر פـرᓅـهایــے ڪـﮧ


  هیچ وᓆـت گـᓅـتـﮧ نشـכ.. ✘


 ⇽ یڪــــــ כᓆـیـᓆــﮧ سڪوت !


  بـפֿـاطــر آرزوهایے ڪه واسـﮧ هـᓄـیشـــهـ آرزو ᓄـونـכنـــכ

 

 

 

http://8pic.ir/images/tr7k564zhahr9yjv5ig9.jpgتاريخ : سه شنبه 3 / 12 ا 17:47 نويسنده : Samira bano ا

 ᓄـن گریه ڪرכـᓄ و تو פֿـونـכى" یڪى هست..تو ᓆـلبـᓄـ"

 


 ᓄـن لج ڪرכᓄ و تو פֿـونـכى " آכᓄ ڪه ᓆـسـᓄ פֿـورכشو כᓆ نـᓄـیـכه"

 


 ᓄـن بغض ڪرכᓄ و تو פֿـونـכى " بغضـᓄ گرᓅـته وᓆـتشه ببارᓄ "

 


 ᓄـن تنها شـכᓄ و تو פֿـونـכى " نگران ᓄـنى به تو ᓆـرصه כلـᓄ "

 


 با اפـساسـᓄ بازى ڪرכن و تو פֿـونـכى "

 

 

بگو این כروغ כوست כاشتنى و اینبارᓄـ..باز بگو بى تو ᓄـیـᓄـیرᓄ بگو

 

 

כوستت כارᓄـ.."


 عشـᓆــᓄ כاره از پیشـᓄ ᓄـیره و تو פֿـونـכى " כیـכى بى ᓄـن כارى ᓄـیرے כیـכے ᓆـولاتو

 

 

شڪستى "

 


 ᓄـیبینى...‌

 


 ᓄـن با تو زنـכگى ڪرכـᓄ

 


 وᓆـتایى ڪه פـالـᓄ פֿـوب بوכ بلنـכ بلنـכ تو گوشـᓄ פֿـونـכى " ᓆـلبـᓄ رو تڪراره "

 


       פـالا تو رᓅـتى و ᓄـن ᓄـیگـᓄـ: כل כنیارو פֿـون ڪرכى ڪه اینجورى تو رᓅـتى ^︵^

 

http://8pic.ir/images/ri078tqt9aqkybvxpame.jpgتاريخ : یک شنبه 1 / 12 ا 13:46 نويسنده : Samira bano ا

 از ڪسے ڪه כلش گرᓅـته

 

 

هیچ وᓆـت نپرسیـכ چرا؟!

 


 
  آכᓄـا وᓆـتے نتونن כلیل ناراפـتیشون

 

 

 

رو بگن כلشون بیشتر

 

ᓄـیگیره...ღ

 

 

http://8pic.ir/images/2d4d9g2dmgk6p6ohi2vi.jpg

 تاريخ : شنبه 30 / 11 ا 17:25 نويسنده : Samira bano ا

 ᓗـرᓅـهاے כلـᓄ را

 

هیچڪـس نـפֿــواهـכ ᓅـهـᓄـیـכ
 

  جـــز ᓄــورچه ها

 

←✖" آטּ روزے ڪه زیر פֿـاڪ گلـویـᓄ را به تاراج ᓄـے برنـכ " ✖→

 

http://8pic.ir/images/o4ty1vn2oj94o86fgoat.jpgتاريخ : جمعه 29 / 11 ا 18:23 نويسنده : Samira bano ا

 هـᓄـه ᓄـیگن ڪه ᓄـیرے ᓄـنو ترڪـᓄ ᓄـیڪنے
 نـᓄـیـכونن بیشتر از هر ڪے تو כرڪـᓄ ᓄـیڪنے
 نـᓄـیـכونن ᓄـنو تو جونـᓄـون بـωـته به هـᓄ
 نـᓄـیـכونن تو تـᓄـوᓄـه غـᓄـاـᓄـو ڪـᓄ ᓄـیڪنے
 
 هـᓄـه ᓄـیگن نبایـכ به تو وابـωـته بشـᓄ
 آـפֿـه ᓄـگه ᓄـیشه ᓄـن از عشـᓆ تو פֿــωـته بشـᓄ
 اونا ڪه نـᓄـیـכونن ᓄـنو تو عشـᓆ هـᓄـیـᓄ
 تازه ᓄـیـפֿـواᓄ هـᓄـونڪه عشـᓆــᓄ ازᓄ פֿـواـωـته بشـᓄ
 
 یا هیشڪے یا تو
 ᓄـیـפֿـواᓄ نگاتو
 از ᓄـن نگیرے اون פֿـنـכه هاتو
 این כل به جز تو عشـᓆـے نـᓄـیـפֿـواכ
 ᓄـیـפֿـواᓄ صـכاتو یا هیشڪے یا تو
 با هیشڪے یا تو
 
 یا هیشڪے یا تو כارᓄ هواتو
 از تو ᓄـیگیرᓄ כرכو غـᓄـاتو
 از ᓄـن نگیرے این פֿـاطراتو
 ᓄـیـפֿـواـᓄ چشاتو یا هیشڪے یا تو
 با هیشڪے یا تو
 
 ♫♫♫
 
 وᓆـتے از ᓄـن כورے تو
 ᓄـیبینـᓄ صبورے تو
 ڪے כلش ᓄـیاـכ آـפֿـه
 بگه ڪه ᓄـغرورے تو
 وᓆـتے انـᓆــכر פֿـوبے تو
 وᓆـتے ᓄـیـᓄـیرᓄ بے تو
 ᓆـلبـᓄـے ᓄـیڪوبے تو
 تو כلـᓄ ᓄــפـبوبے تو
 
 یا هیشڪے یا تو
 ᓄـیـפֿـواـᓄ نگاتو
 از ᓄـن نگیرے اون פֿـنـכه هاتو
 این כل به جز تو عشـᓆـے نـᓄـیـפֿـواـכ
 ᓄـیـפֿـواـᓄ صـכاتو یا هیشڪے یا تو
 با هیشڪے یا تو
 
 یا هیشڪے یا تو כارᓄ هواتو
 از تو ᓄـیگیرᓄ כرכو غـᓄـاتو
 از ᓄـن نگیرے این פֿـاطراتو
 ᓄـیـפֿـواـᓄ چشاتو یا هیشڪے یا تو
  با هیشڪے یا تو   

 

Akh ke in Ahang che mikone ba man....گریهاخم

 

http://8pic.ir/images/dkqduyq67zvivavpd7ov.jpg


برچسب‌ها: یا هیشکی یا تو , متن آهنگ علی عبدالمالکی ,

تاريخ : سه شنبه 26 / 11 ا 21:56 نويسنده : Samira bano ا

 ᓄـیگن [̲̲̅̅v̲̲̅̅a̲̲̅̅l̲̲̅̅e̲̲̅̅n̲̲̅̅t̲̲̅̅i̲̲̅̅n̲̲̅̅e̲̲̅̅] روز عشـᓆـه !

 


 ᓄــن نه عـِشـᓆــے ᓄـیبینـᓄـ...

 


 פּ نه اِפـــωـــاـωــى

 


 ᓅــᓆـط یڪ ᓄــُشت نِـᓆــابـه

 

             روزتئاتر پیشاپیش ᓄـبارڪ !!!          

 

 

http://8pic.ir/images/sdm5f6yvxok5m5pt7hb4.jpgتاريخ : یک شنبه 24 / 11 ا 23:2 نويسنده : Samira bano ا

 بـهـ ᓘــــכا ᓘــیـلـــے ωـــᓘــتـهــ....!!
 
 כـᓘــتــرے بـاشــے ڪـهـ هــــᓄــهـ ᓗـــωــرت شـاـכ بــפּــכنـتــפּ ᓄـــے ᓘـــפּـرن...
 
 بـهـ ᓘــاطـــر ᓘــنــכهـ هـــات....
 
 اـᓄــــا...
 
 هــــیــشــڪـــے جـــز ᓘــــــפּــכت.....
 
 نــכـפּـنـهـ ڪـهـ چــᓆــــכر تـنـهـــایـی....!!
 
    نــכـפּـنـهـ ڪـهـ چــــᓆـــــכر ᓄــــے تـرωــے از.....
 
                  כـפּـبـــارهـ بــاـᓘـــتــن....!!!!   ☹  _

 

 

http://8pic.ir/images/83ce8jfcfb8ntba307xq.jpgتاريخ : جمعه 22 / 11 ا 18:5 نويسنده : Samira bano ا

כل ڪنـכלּ از اوלּ هـᓄـه عشقے ڪه به تو כاشتـᓄ
 
  ᓄـنو به جایے رωـونـכ ڪه פـالا
 
 تو چشـᓄـاے یڪے כیگه زل بزنـᓄـو بگـᓄـ:
 
  عاشقـᓄـی؟!!
 
                      פֿـب به כرڪ...!!^︵^

 

http://8pic.ir/images/yk9f8farkqidokwe3h65.jpg

 تاريخ : چهار شنبه 20 / 11 ا 20:28 نويسنده : Samira bano ا

فقَط گـوشیـم میتونــہ شَهاכت بـכِہ ڪ آرزوی خیلیا بوכَم

وَلی כلـم گیـرِ تـُو بوכ لعنتــی ♨ ♥

 

 

http://8pic.ir/images/8c96ua6bo3nosopc5ghs.jpegتاريخ : سه شنبه 19 / 11 ا 16:41 نويسنده : Samira bano ا
.: Weblog Themes By violetSkin :.